KOSTELNÍ JEDNOTA

Kostelní Jednota - založena 14. března 1933

Katolický dům, 1933

Na členské schůzi katolických žen a dívek v roce 1933 navrhl katecheta P. Jarolímek, aby se v osadě postavila mateřská škola, nebo kaple. Jelikož bylo možné dávat děti do mateřské školy v nedalekém Heleníně, většina hlasovala pro návrh druhý.

Tak byla 14. března 1933 založena Kostelní Jednota Božského Srdce Páně v Malém Beranově za účelem zbudovat kostel. Prvním předsedou byl zvolen P. Jarolímek, pan Hynek Kořínek místopředsedou.

P. Jarolímek byl brzy odvolán na Strahov, předsednictví Kostelní jednoty předal svému nástupci P. Josefu Šírkovi, O.Praem. Řízení sbírek a prací bylo svěřeno Janovi. Vydány byly tištěné letáky s podobou chystaného kostela a P. Jarolímek v Praze získával stále více příznivců…

V roce 1944 byl předsedou Kostelní jednoty P. Reginald Mokrý, O.Praem., jednota měla 119 členů.

Radost z konce války na dlouhé roky utnul únor 1948. 30. listopadu 1948 byla násilně zrušena Kostelní jednota, část pozemků a dům č. 44 byl zabaven, vklady v bance propadly státu, kostel (včetně parcel) převeden do správy farního úřadu. V soudním procesu s ilegální skupinou Štěpánek - Janáček byli někteří členové jednoty odsouzeni a zavřeni do vězení.

Po roce 1989 obnovil Josef Kodet činnost Kostelní jednoty s cílem získat zpět zabavený majetek. I přes znovupřihlášení řady členů a získání členů nových se cíl nepodařilo splnit.


zdroje | novinky | mapa webu | návštěvnost: 80331/3

Kostelní Jednota Božského Srdce Páně v Malém Beranově © 2013-2019